The Voice Tanabata vòng chung kết Cambodia

 

#finalthevoice
Song: Proud of you

#tanabata
#tanabata11
#tanabata16
#tanabatacambodia
#maria
#thevoice

#劉微微 #微微的愛
#tawanesevietnamese
#love #life #queserasera #smile #foreverandaday #peace #iloveyou #cutegirl

Người đăng: Maria Vivianna vào 19 Tháng 3 2018

 

Recording is real ???
Song: Only reminds me of you
#tanabata
#tanabata11
#tanabatababes
#tanabatacambodia
Maria Vivianna Maria Vivianna Tran Anh LThuy Tran Yumi Tran Orange Orange Sachi Sachi Misuzu Nguyen

Người đăng: Clarizza Kate vào 19 Tháng 3 2018

 

Song: A thousand years

#chungkethevoice
#tanabata
#tanabatacambodia
#tanabata11
#tanabata16

#athousandyears #cover #love #livestream

LThuy Tran Yumi Tran Mi Ka Ran Chan Maria Vivianna Clarizza Kate Misuzu Nguyen Tran Anh Re My Ha Pham Sachi Sachi

Người đăng: Yu Ko vào 19 Tháng 3 2018

 

The voice tanabata
Song: Con tim mong manh
Ran

#tanabata
#tanabata16
#tanabata11

Người đăng: Ran Chan vào 20 Tháng 3 2018

 

The voice tanabata
Sống: một nhà
Sachi

#tanabata
#tanabata11
#tanabata16

Người đăng: Sachi Sachi vào 20 Tháng 3 2018


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage