Tất niên Tanabata tại TP.HCM

Tất niên Tanabata tại thành phố Hồ Chí Minh.

Một buổi tiệc ấm cúng. Cám ơn tất cả mọi người, đặc biệt là toàn thể nhân viên của hệ thống Tanabata 1, 2, 3, 6, 7 đã không ngại đường xa đến tham dự đông đủ và đúng giờ. Buổi tiệc tất niên năm nay sẽ là bước ngoặt lớn tiếp theo của hệ thống. We will work hard & get target together for 2017.

Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM
Tất niên Tanabata tại TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage