Tanabata đi từ thiện tháng 6

Ngày 28/6/2016, Tanabata 4, 5, 8, 9 đã có chuyến đi từ thiện ý nghĩa.

Các thành viên vui vẻ tham gia chuyến từ thiện ý nghĩa

Mọi người cùng trò chuyện vui vẻ

Mọi người cùng trò chuyện vui vẻ

Các thành viên cùng chụp hình kỷ niệm tại chuyến đi


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage