Tanabata

Tanabata là hệ thống Bar Nhật tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á, hiện tại hệ thống đã có 10 chi nhánh tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội …


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage