Tanabata từ thiện tại trung tâm đào tạo quê hương

Những món quà Tanabata đem đến

Các em nhỏ với các hoàn cảnh đáng thương

Gặp mặt chủ trung tâm.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage