Tanabata khai trương quán bar thứ 16

Ngày 12/04, Tanabata khai trương quán bar thứ 16 tại Cambodia. Dưới đây là một số hình ảnh ngày khai trương.

Tanabata khai trương quán bar thứ 16
Tanabata khai trương quán bar thứ 16
Tanabata khai trương quán bar thứ 16
Tanabata khai trương quán bar thứ 16


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage