Tanabata đi từ thiện tại nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi

Tanabata đi từ thiện tại một trại trẻ mồ côi, đây là một ngày vui vẻ và đầy ý nghĩa đối với chúng tôi.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày Tanabata đi từ thiện:

Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata đi từ thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage