Tanabata đi từ thiện ở chùa Bồ Đề – Hà Nội

Tanabata đi từ thiện ở chùa Bồ Đề – Hà Nội

Mọi người tiến vào trong chùa.

Tanabata đăng kí từ thiện ở chùa.

Mọi người đều lắng nghe sư thầy nói.

Mọi người vào nơi có sư thầy.

Tanabata đi đến chổ nuôi dạy các em.

Cùng chơi đùa với các em.

Tạo cho các em cảm giác ấm áp.

Chơi với các em.

Cùng chụp ảnh với các em.

Tanabata kết thúc buổi từ thiện bằng bữa cơm.

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage