Taijutsu

Taijutsu

Không khí trong quán rất thoải mái, tạo cảm giác như tôi đang được ở quê nhà, mỗi khi đến đây tôi cảm thấy rất vui. Tôi rất thích đến nơi này.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage