Hoạt động chào đón Halloween

Trang trí cho lễ hội Halloween tại Tanabata.

Các cô gái Tanabata cùng hóa trang trong lễ hội.

Hóa trang để chào đón lễ hội Halloween.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage