Cuộc Thi Pha Chế Cocktail Tanabata khu vực Cambodia

Cuộc thi pha chế Cocktail Cambodia

 

Cocktail: singapor sling
Niigata
Tanabata11
Cambodia

Người đăng: Dung Trương vào 9 Tháng 4 2018

 

Cocktail: white lady
Make by: Yori
#tanabata11
#canbodia

Người đăng: Yo Ri vào 9 Tháng 4 2018


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Kết nối Fanpage