Tag Archives: Nhà Giáo Việt Nam

Ngày Nhà Giáo Việt Nam tại Tanabata có gì?

 Trước hết ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành


Kết nối Fanpage