Hoạt động

Khai trương Tanabata 5,6

Khai trương Tanabata 5,6

Welcome Tanabata

Welcome Tanabata

Chào mừng đến với Tanabata 1

Chào mừng đến với Tanabata 1

Tanabata học làm cung thủ

Tanabata học làm cung thủ

Tanabata với cây gậy tự sướng

Tanabata với cây gậy tự sướng

Đội ngũ Tanabata chào đón năm mới

Đội ngũ Tanabata chào đón năm mới

Tanabata chuẩn bị cho buổi tiệc đầu năm

Tanabata chuẩn bị cho buổi tiệc đầu năm

Tanabata tổ chức trò chơi trong ngày đâu năm

Tanabata tổ chức trò chơi trong ngày đâu năm

Thầy về Tanabata viết chữ tặng mọi người

Thầy về Tanabata viết chữ tặng mọi người


Kết nối Fanpage