Tanabata Hồ Chí Minh tổ chức chơi bắn súng sơn

Tanabata Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức chơi bắn súng sơn. Đến hẹn lại lên, sau những ngày làm việc chăm chỉ, Tanabata lại tổ chức cho các bạn nhân viên những buổi vui chơi dã ngoại để giúp các bạn lấy lại năng lượng, đồng thời cũng giúp cho các bạn hiểu nhau