Trung thu của một làng chài nghèo cùng Tanabata Cambodia

Tanabata Cambodia đến một làng chài nghèo tại Cambodia mang những món quà nhỏ thay cho tấm lòng của những thành viên Tanabata đến với các em nhỏ. Món quà không lớn nhưng giúp cho các em nhỏ có 1 trung thu vui vẻ


Hỗ trợ trực tuyến