The Voice Tanabata vòng chung kết Hà Nội

mọi người giúp e nha
#thevoice

Người đăng: Minh Thúy Nguyễn vào 19 Tháng 3 2018

Lần đầu đi thử mà thành thật
#thevoice

Người đăng: Minh Thúy Nguyễn vào 19 Tháng 3 2018

🎉Chung kết The voice Tanabata
Bài hát: Tuổi nào cho em
Mọi người xem ủng hộ nhé😘 xem phải thả tim nha mấy má😝
#tanabata
#tanabata18
#thevoice

Người đăng: Nguyễn Quỳnh Anh vào 20 Tháng 3 2018

🎉Chung kết The voice Tanabata
Bài hát: Có em chờ
Mọi người xem ủng hộ nhé😘
#tanabata
#tanabata18
#thevoice

Người đăng: Nguyễn Quỳnh Anh vào 20 Tháng 3 2018

Listen to music 😀😁 Thuỳ Linh Lê Yin Sea Nicky Clover Peony Ngannguyen Thương Orchid

Người đăng: Mia Nguyễn vào 20 Tháng 3 2018

Hôm nay tôi buồn
Hậu trường thu âm 😂😂
Yin Sea Thuỳ Linh Lê Thảo Xôti Thương Orchid Cung Chù Nguyễn Thoáng

Người đăng: Mia Nguyễn vào 20 Tháng 3 2018

Đạt-t Sói'i Nghia Tran Đặng Thị Trang Trang's Tít-t Trần Thanh Hoa Trần Nguyên Lê Đức Hải Lê Khánh Uyên Trần Hải Ly Vương Hải Đình Dũng Đức Ken Nguyễn Đình Trung Đá Đính Răng Nga Hà Thanh Thanh Xuân Trần Minh Thân Boy Ngèo Xứ Thanh Ngơ Huỳnh Aba Đức Nguyễn Văn Nguyễn Hồng Nguyễn Mạnh Dũng Ơi Đức Bùi Lê Đức Anh Nguyễn Thị Mai Trâm Bảo Mai'ss Cư Tê'ss Boy Buồn Boy Dân Chơi QuÂn ĐồNg Quang Bắc Nguyễn Văn Vĩ Quỳnh Quá Quắt Bà Koy Quang-g Nhọn's Phạm Quang Dương Phạm

Người đăng: Lê Thuỳ Linh vào 20 Tháng 3 2018

Người đăng: Lê Thuỳ Linh vào 19 Tháng 3 2018

Chung kết the voice
Thả trym nhiều nha các tình iu ơi
Sango
Tanabata9

Người đăng: San Go vào 19 Tháng 3 2018

Người đăng: San Go vào 19 Tháng 3 2018


Hỗ trợ trực tuyến