Tanabata khai trương quán bar thứ 16

Ngày 12/04, Tanabata khai trương quán bar thứ 16 tại Cambodia. Dưới đây là một số hình ảnh ngày khai trương.

Tanabata khai trương quán bar thứ 16
Tanabata khai trương quán bar thứ 16
Tanabata khai trương quán bar thứ 16
Tanabata khai trương quán bar thứ 16


Hỗ trợ trực tuyến