Cuối tháng 6 vừa qua, Tanabata Hà Nội đã tổ chức một chuyến đi picnic tại công viên Thủ Lệ. Trong chuyến đi, các thành viên được chia thành từng nhóm nhỏ và tham gia các trò chơi. Điều này vừa nâng cao tinh thần đồng đội, tình đoàn kết mà còn giúp các thành viên phát huy được kỹ năng sở trường của mình.

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Tanabata Hà Nội đi picnic tại công viên Thủ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *