TANABATA ĐÀ NẴNG ĐI TỪ THIỆN TẠI CHÙA QUANG CHÂU

Từ sáng sớm chúng tôi tập trung lại, cùng nhau đi mua đồ, sau đó chạy tới chùa Quang Châu, mang quà tới với các em nhỏ mồ côi được nuôi dưỡng tại đây và vui chơi cùng với các em.Một ngày đầy ý nghĩa của Tanabata tại chùa Quang Châu.

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu

từ thiện tại chùa Quang Châu


Hỗ trợ trực tuyến