Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện

Ngày 27/4, Tanabata 1, 7 và 14 đã có chuyến đi từ thiện vui vẻ và đầy ý nghĩa. Dưới đây là một số hình ảnh của các thành viên Tanabata:

Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện
Tanabata 1, 7, 14 cùng đi từ thiện

Hỗ trợ trực tuyến