Tổ chức cuộc thi dance trong buổi đi picnic

Tập thể Tanabata TP.HCM đi picnic tại khu du lịch BRC cùng nhau vui chơi cùng nhau thư giãn và cùng nhau tổ chức một trò chơi thể hiện sự năng động của các bạn.


Hỗ trợ trực tuyến