Cuộc Thi Pha Chế Cocktail Tanabata khu vực Cambodia

Cocktail: singapor sling
Niigata
Tanabata11
Cambodia

Người đăng: Dung Trương vào 9 Tháng 4 2018

Cocktail: white lady
Make by: Yori
#tanabata11
#canbodia

Người đăng: Yo Ri vào 9 Tháng 4 2018


Hỗ trợ trực tuyến