Cocktail: singapor sling
Niigata
Tanabata11
Cambodia

Người đăng: Dung Trương vào 9 Tháng 4 2018

Cocktail: white lady
Make by: Yori
#tanabata11
#canbodia

Người đăng: Yo Ri vào 9 Tháng 4 2018

Cocktail: kiss on the dark
Make by: Shina
#tanabata11
#cambodia

Người đăng: Nhã Uyên Tran vào 9 Tháng 4 2018

Clarizza kate
Philippines
TANABATA 11
TANABATA CAMBODIA
COCKTAIL: SOUTH PACIFIC

Orange Orange Ha Pham Yen Nhi Pham Thi Lily Tran L Thuy Tran Roses Tran Tran Anh Yumi Tran Ran Chan Re My Mi Ka Maria Vivianna Maria Vivianna Sachi Sachi Yuko Yuko Misuzu Nguyen

Người đăng: Clarizza Kate vào 8 Tháng 4 2018

Yuko
Gin Tonic
#tanabata11
#tanabata16
#tanabatacambodia

Người đăng: Yu Ko vào 8 Tháng 4 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *